Kategorie
Uncategorized

ZASKAKUJĄCE DANE O ŚWIATOPOGLĄDZIE POLAKÓW.

Zbadaliśmy, jak Polacy postrzegają różne zjawiska kryzysowe.

Dziś kolejny obszar i zaskakujące dane na temat światopoglądu.

Polacy niemal powszechnie wspierają oczekiwania osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Polacy raczej nie chcą ograniczania spożywania mięsa czy zużycia paliw kopalnych.

Polacy są otwarci na związki partnerskie.

Większość Polaków nie widzi zagrożenia dla kościoła czy zagrożenia ze strony osób LGBT dla porządku społecznego.  

Polacy nie odrzucają dyskusji o prawach zwierząt.

 • Niemal cztery piąte Polaków (78%) sądzi, że osoby z niesprawnościami i ich opiekunowie powinny być bardziej wspierane z budżetu. Postulaty te częściej popierają kobiety, osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast oraz osoby o poglądach lewicowych.
 • Ponad połowa Polaków (56%) sądzi, że nakładanie ograniczeń na spożycie mięsa czy ograniczanie zużycia węgla, to działanie na szkodę Polski. Częściej sądzą tak mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym, nie interesujące się polityką i religijne, nieufne wobec innych oraz osoby o poglądach prawicowych.
 • Połowa Polaków (49%) uważa, że w Polsce powinny być wprowadzone związki partnerskie, bez względu na płeć partnerów. Zdecydowanie przeciwne związkom jest co szósty Polak (18%), częściej mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach lewicowych.
 • Co czwarty Polak (27%) uważa, że środowiska LGBT+ są zagrożeniem dla porządku społecznego, przy czym zdecydowanie tak sądzi jedynie 15%. Częściej tak sądzą mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach prawicowych.
 • Co czwarty Polak (26%) uważa, że kościół katolicki jest niesłusznie atakowany, przy czym zdecydowanie tak sądzi jedynie 13%. Częściej tak sądzą mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne, osoby zainteresowane polityką oraz osoby o poglądach prawicowych.
 • Polacy odrzucają pogląd, że mówienie o prawach zwierząt to absurd. Sądzi tak jedynie 16% Polaków. Częściej taki pogląd wyrażają mężczyźni, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach prawicowych.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Janusz Sielicki

janusz.sielicki@ircenter.com

mobile +48 502 196 061

********.

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001, w wieku 18 lat i więcej w dniach 1-3 kwietnia 2023 na licencjonowanym panelu badawczym.

Podsumowanie wyników także w formie infografiki.

 

Kategorie
Uncategorized

ŚWIADOMOŚĆ ROSNĄCYCH PROBLEMÓW PSYCHICZNYCH WŚRÓD POLAKÓW.

Zbadaliśmy, jak Polacy postrzegają różne zjawiska kryzysowe.

Drugim obszarem, który prezentujemy kryzys psychiczny.

Polacy mają powszechną świadomość rosnących problemów psychicznych, przede wszystkim wśród młodzieży, ale także wśród dorosłych.

Zdecydowana większość Polek i Polaków jest przerażona liczbą samobójstw wśród młodych ludzi.

Problemem postrzeganym przez ponad połowę Polek i Polaków jest samotność.

Młodzi Polacy częściej sądzą, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji, co pokazuje, że dostrzegają ten problem w swoim życiu osobistym lub najbliższym otoczeniu.

Kobiety są częściej zaniepokojone niż mężczyźni każdym z badanych aspektów.

 • Czterech na pięciu Polaków (80%) uważa, że młodzi ludzie są coraz częściej uzależnieni od gier komputerowych, przy czym niemal połowa (45%) uważa tak zdecydowanie.
 • Trzy czwarte Polaków (75%) jest przerażonych liczbą samobójstw wśród młodych ludzi.
 • Trzy czwarte Polaków (74%) jest przerażonych chorobami psychicznymi dotykającymi młodych ludzi.
 • Niemal trzy czwarte Polaków (72%) sądzi, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji.
 • Niemal trzy czwarte Polaków (71%) sądzi, że coraz więcej ludzi jest uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu.
 • Ponad połowa Polaków (55%) sądzi, że problemem naszych czasów jest samotność.

Młodsi badani zdecydowanie częściej sądzą, że wiele ludzi jest o krok od depresji, podczas gdy najstarsi częściej sądzą, że młodzi są coraz częściej uzależnieni od gier komputerowych.

W obszarze kryzysu psychicznego znacznie częściej niż pozostałe grupy zaniepokojone są osoby mieszkające w miejscowościach powyżej 100 tys. osób, osoby przynależące do grup dyskryminowanych, osoby niezadowolone ze swojego życia, nieufne w stosunku do innych i mające poczucie bycia wykorzystywanymi oraz uważające siebie za osoby nie- religijne i nie deklarujące przynależności do konkretnej religii czy wyznania.

Osoby o poglądach lewicowych częściej są przerażone liczbą samobójstw ludzi młodych, chorobami psychicznymi ludzi młodych oraz uważają, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Janusz Sielicki

janusz.sielicki@ircenter.com

mobile +48 502 196 061

********.

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001, w wieku 18 lat i więcej w dniach 1-3 kwietnia 2023 na licencjonowanym panelu badawczym.

Podsumowanie wyników także w formie infografiki.