Kategorie
Uncategorized

JAK DOBRZE ROBIĆ DOBRO? PODCAST „MAMY NA TO SLAJD!”

Jak dobrze robić dobro? Podcast „Mamy na to slajd!” – Michał Kot wraz z Klaudyną Kamińską (Y&Lovers) inspirująco opowiadają o unikalnym i jednym na naszym rynku badaniu Activation HUB.

YT: https://www.youtube.com/watch?v=nEIp7_EnwLs

Spotify: https://open.spotify.com/episode/63g4evGAsImKkCdqb24wlv?si=938c061055b3402c

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/jak-dobrze-robi%C4%87-dobro-rozmowa-z-klaudyn%C4%85-kami%C5%84sk%C4%85/id1493538985?i=1000614306403

Chcecie wiedzieć ja robić dobrze swoje CSRy i wiarygodnie opowiadać swoich zmianach ESG?

Pytajcie! Michał odpowie i opowie michal.kot@ircenter.com

https://activationhub.pl/

 

Kategorie
Uncategorized

CO POLACY MYŚLĄ O WOJNIE I UCHODŹCACH?

Zbadaliśmy, jak Polacy postrzegają różne zjawiska kryzysowe.

Dziś kolejny obszar i zaskakujące dane na temat WOJNY I UCHODŹCÓW.

Badanie pokazuje, że duża część społeczeństwa jest zmęczona wojną i kryzysem uchodźczym, ale nie obawiamy się raczej że Rosja napadnie na Polskę. 

 

 • Połowa Polaków (50%) sądzi, że polski rząd bardziej troszczy się o Ukraińców niż o Polaków, przy czym zdecydowanie tak sądzi co czwarty Polak (27%).
 • Dwóch na pięciu Polaków (41%) uważa, że Ukraińcy w Polsce spowodowali gorszy start dla młodych ludzi na rynku pracy, przy czym co piąty Polak (19%) zdecydowanie tak sądzi.
 • Dwóch na pięciu Polaków (40%) uważa, że Ukraińcy zabierają Polakom miejsca w szpitalach i przychodniach, przy czym co piąty Polak (20%) zdecydowanie tak sądzi.
 • Co trzeci Polak (33%) uważa, że Ukraińcy zabierają Polakom miejsca w szkołach i uczelniach, przy czym co siódmy Polak (14%) zdecydowanie tak sądzi.
 • Co czwarty Polak (26%) sądzi, że dla Polski najlepsze byłoby wycofanie poparcia dla Ukrainy.
 • Trochę mniej niż co piąty Polak *(19%) wyraża obawę przed wojną i wejściem do Polski Rosjan.

 

W obszarze wojny i uchodźców znacznie częściej, niż pozostałe grupy zaniepokojone są kobiety, osoby młode, słabo wykształcone i mieszkańcy wsi, osoby ostrożne w kontaktach z innymi oraz nieufne oraz deklarujące, że są osobami bardzo religijnymi.

 

Zaniepokojenie rzadziej wyrażają osoby o poglądach lewicowych i prawicowych, częściej zaś o poglądach centrowych.

 

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Janusz Sielicki

janusz.sielicki@ircenter.com

mobile +48 502 196 061

********.

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001, w wieku 18 lat i więcej w dniach 1-3 kwietnia 2023 na licencjonowanym panelu badawczym.

Podsumowanie wyników także w formie infografiki.

 

 

Kategorie
Uncategorized

sociolozki.pl o raporcie UNAWEZY

Socjolozki.pl i dwa świetne i ważne artykuły.

Miażdżą raport fundacji Martyny Wojciechowskiej.

Na stronie Wprost.pl

Na stronie Tygodnika Powszechnego.


Kategorie
Uncategorized

CO POLACY MYŚLĄ O POLITYKACH?

Zbadaliśmy, jak Polacy postrzegają różne zjawiska kryzysowe.

Dziś kolejny obszar i zaskakujące dane na temat POLITYKÓW.

 

Polacy bardzo krytycznie odnoszą się do tego co dzieje się obecnie w polskiej polityce.

Polacy źle oceniają działalność polityków i uważają, że mamy za wysokie podatki.

 

 • Trzy czwarte Polaków (76%) sądzi, że politycy przestali działać na rzecz społeczeństwa.
 • Trzy czwarte Polaków (74%) jest przerażone informacjami o aferach i złodziejstwie rządzących., przy czym połowa Polaków zgadza się z tym stwierdzeniem zdecydowanie.
 • Niemal trzy czwarte Polaków (71%) sądzi, że podatki i parapodatki (jak ZUS) powinny być ograniczone.
 • Niemal dwie trzecie Polaków (62%) sądzi, że rząd zajmuje się głównie rozdawaniem pieniędzy.
 • Ponad połowa Paków (55%) sądzi, że w Polsce jest za dużo wydatków socjalnych z budżetu.

W obszarze polityki znacznie częściej, niż pozostałe grupy zaniepokojone są kobiety, osoby lepiej wykształcone oraz mieszkające w miejscowościach powyżej 500 tys. osób.

Zaniepokojenie powyższymi częściej deklarują osoby interesujące się polityką i o poglądach lewicowych i centrowych, a także niezadowolone ze swojego życia, nieufne w stosunku do innych i mające poczucie bycia wykorzystywanymi, a także uważające siebie za osoby mało religijne.

 

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Janusz Sielicki

janusz.sielicki@ircenter.com

mobile +48 502 196 061

********.

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001, w wieku 18 lat i więcej w dniach 1-3 kwietnia 2023 na licencjonowanym panelu badawczym.

Podsumowanie wyników także w formie infografiki.

 

 

Kategorie
Uncategorized

ZASKAKUJĄCE DANE O ŚWIATOPOGLĄDZIE POLAKÓW.

Zbadaliśmy, jak Polacy postrzegają różne zjawiska kryzysowe.

Dziś kolejny obszar i zaskakujące dane na temat światopoglądu.

Polacy niemal powszechnie wspierają oczekiwania osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Polacy raczej nie chcą ograniczania spożywania mięsa czy zużycia paliw kopalnych.

Polacy są otwarci na związki partnerskie.

Większość Polaków nie widzi zagrożenia dla kościoła czy zagrożenia ze strony osób LGBT dla porządku społecznego.  

Polacy nie odrzucają dyskusji o prawach zwierząt.

 • Niemal cztery piąte Polaków (78%) sądzi, że osoby z niesprawnościami i ich opiekunowie powinny być bardziej wspierane z budżetu. Postulaty te częściej popierają kobiety, osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast oraz osoby o poglądach lewicowych.
 • Ponad połowa Polaków (56%) sądzi, że nakładanie ograniczeń na spożycie mięsa czy ograniczanie zużycia węgla, to działanie na szkodę Polski. Częściej sądzą tak mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym, nie interesujące się polityką i religijne, nieufne wobec innych oraz osoby o poglądach prawicowych.
 • Połowa Polaków (49%) uważa, że w Polsce powinny być wprowadzone związki partnerskie, bez względu na płeć partnerów. Zdecydowanie przeciwne związkom jest co szósty Polak (18%), częściej mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach lewicowych.
 • Co czwarty Polak (27%) uważa, że środowiska LGBT+ są zagrożeniem dla porządku społecznego, przy czym zdecydowanie tak sądzi jedynie 15%. Częściej tak sądzą mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach prawicowych.
 • Co czwarty Polak (26%) uważa, że kościół katolicki jest niesłusznie atakowany, przy czym zdecydowanie tak sądzi jedynie 13%. Częściej tak sądzą mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne, osoby zainteresowane polityką oraz osoby o poglądach prawicowych.
 • Polacy odrzucają pogląd, że mówienie o prawach zwierząt to absurd. Sądzi tak jedynie 16% Polaków. Częściej taki pogląd wyrażają mężczyźni, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach prawicowych.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Janusz Sielicki

janusz.sielicki@ircenter.com

mobile +48 502 196 061

********.

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001, w wieku 18 lat i więcej w dniach 1-3 kwietnia 2023 na licencjonowanym panelu badawczym.

Podsumowanie wyników także w formie infografiki.

 

Kategorie
Uncategorized

ŚWIADOMOŚĆ ROSNĄCYCH PROBLEMÓW PSYCHICZNYCH WŚRÓD POLAKÓW.

Zbadaliśmy, jak Polacy postrzegają różne zjawiska kryzysowe.

Drugim obszarem, który prezentujemy kryzys psychiczny.

Polacy mają powszechną świadomość rosnących problemów psychicznych, przede wszystkim wśród młodzieży, ale także wśród dorosłych.

Zdecydowana większość Polek i Polaków jest przerażona liczbą samobójstw wśród młodych ludzi.

Problemem postrzeganym przez ponad połowę Polek i Polaków jest samotność.

Młodzi Polacy częściej sądzą, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji, co pokazuje, że dostrzegają ten problem w swoim życiu osobistym lub najbliższym otoczeniu.

Kobiety są częściej zaniepokojone niż mężczyźni każdym z badanych aspektów.

 • Czterech na pięciu Polaków (80%) uważa, że młodzi ludzie są coraz częściej uzależnieni od gier komputerowych, przy czym niemal połowa (45%) uważa tak zdecydowanie.
 • Trzy czwarte Polaków (75%) jest przerażonych liczbą samobójstw wśród młodych ludzi.
 • Trzy czwarte Polaków (74%) jest przerażonych chorobami psychicznymi dotykającymi młodych ludzi.
 • Niemal trzy czwarte Polaków (72%) sądzi, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji.
 • Niemal trzy czwarte Polaków (71%) sądzi, że coraz więcej ludzi jest uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu.
 • Ponad połowa Polaków (55%) sądzi, że problemem naszych czasów jest samotność.

Młodsi badani zdecydowanie częściej sądzą, że wiele ludzi jest o krok od depresji, podczas gdy najstarsi częściej sądzą, że młodzi są coraz częściej uzależnieni od gier komputerowych.

W obszarze kryzysu psychicznego znacznie częściej niż pozostałe grupy zaniepokojone są osoby mieszkające w miejscowościach powyżej 100 tys. osób, osoby przynależące do grup dyskryminowanych, osoby niezadowolone ze swojego życia, nieufne w stosunku do innych i mające poczucie bycia wykorzystywanymi oraz uważające siebie za osoby nie- religijne i nie deklarujące przynależności do konkretnej religii czy wyznania.

Osoby o poglądach lewicowych częściej są przerażone liczbą samobójstw ludzi młodych, chorobami psychicznymi ludzi młodych oraz uważają, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Janusz Sielicki

janusz.sielicki@ircenter.com

mobile +48 502 196 061

********.

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001, w wieku 18 lat i więcej w dniach 1-3 kwietnia 2023 na licencjonowanym panelu badawczym.

Podsumowanie wyników także w formie infografiki.

Kategorie
Uncategorized

JAK POLACY POSTRZEGAJĄ CENY I INFLACJĘ?

Zbadaliśmy, jak Polacy postrzegają różne zjawiska kryzysowe.

Wyróżniliśmy sześć obszarów, o jakich pisze się i mówi w ostatnich miesiącach. Pierwszym obszarem, który prezentujemy są ceny i inflacja.

Polacy najbardziej przerażeni są cenami w sklepach – jest to niemal powszechne, gdyż deklaruje tak sześciu na siedmiu dorosłych – 86%. Szczególnie zaniepokojone są kobiety – aż 93%.

Niemal trzy czwarte Polaków (70%) uważa, że w wyniku inflacji ich sytuacja materialna się pogarsza. Dwie trzecie Polaków (64%) musi oszczędzać właściwie na wszystkim. Połowy Polaków nie będzie stać w tym roku na wakacje (49%).

Prawie połowa Polaków (48%) sądzi, że rośnie zjawisko bezdomności. Dwóch na pięciu Polaków (40%) obawia się utraty źródła dochodów w rodzinie. Co trzeciemu Polakowi (29%) zdarza się nie płacić w terminie rachunków z powodu braku pieniędzy.

Wyniki dotyczące kolejnych obszarów będziemy przesyłać co kilka dni.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Janusz Sielicki

janusz.sielicki@ircenter.com

mobile +48 502 196 061

********.

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001, w wieku 18 lat i więcej w dniach 1-3 kwietnia 2023 na licencjonowanym panelu badawczym.

Podsumowanie wyników także w formie infografiki.

Kategorie
Uncategorized

Rusza nowa autorska platforma sociolozki.pl

Newsletter #46

Dzień dobry,

z prawdziwą radością przedstawiamy stronę socjolozki.pl – nową inicjatywę Doroty i Kasi.

Na stronie znajdziesz:

▶️ wystąpienia socjolożek (przeszłe, ale i kalendarz nadchodzących wydarzeń),

▶️ podcasty i artykuły, wszelkie publikacje do przeczytania, przesłuchania oraz obejrzenia,

▶️ propozycję warsztatów, jeśli potrzebowalibyście wsparcia w Waszych organizacjach.

Wszystko w jednym miejscu 🙂

Zapraszamy także na pierwszy podcast Doroty i Kasi.

Tematem rozmowy jest Generacja Silver. Do obejrzenia na stronie socjolozki.pl/podcasty-i-artykuły lub kanale YouTube.

Odwiedź też socjolożki na Instagramie, tam dużo się dzieje.

Kategorie
Uncategorized

Dorota Peretiatkowicz Prezeską Zarządu IRCenter

W naszej agencji badawczej zaszły zmiany – stanowisko prezeski zarządu objęła Dorota Peretiatkowicz, partnerka w IRCenter.

Jest socjolożką, badaczką ilościową, związana z branżą od 25 lat. Specjalizuje się w badaniach łączących w sobie tradycyjne podejście socjologiczne z elementami teorii psychologii osobowości. Jest jedną z liderek projektów poświęconych zarówno polskim dzieciom i młodym (Generacja Alfa, Młodzi Dorośli), jak i pokoleniu osób dorosłych i dojrzałych (Pokolenie 65+). Jedna ze współautorek najnowszego projektu dotyczącego aktywacji społecznych i środowiskowych (CSR/ESG): ActivationHub z benchmarkiem AH!Power Index.

Wraz z Katarzyną Krzywicką-Zdunek tworzy nowy projekt socjolożki.pl, promujący wiedzę o badaniach rynku.

Członkiem zarządu pozostaje Janusz Sielicki, partner IRCenter, w agencji od 2013 roku.

Kategorie
Uncategorized

Ukraińcy w Polsce – życie na uchodźstwie

Olena przyjechała do Polski z dwójką dzieci: 8-letnią Kateryną i rocznym Boyko. W Ukrainie zostawiła męża, rodziców, teściów. Miała jedną walizkę z podstawowymi ubraniami dla dzieci. Miała nadzieję, że wojna nie potrwa długo.Miała plany, że już wkrótce będzie mogła z dziećmi wrócić do domu…

Takich kobiet jak Olena przybyło do Polski miliony! Ponad milion z nich nadal mieszka w Polsce. Jak dają sobie radę? Z czym mają największe problemy? Czy mają zamiar wrócić do Ukrainy?

Na zlecenie BNP Paribas przeprowadziliśmy badanie uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego. Jakie można wyciągnąć z nich wnioski?

Olena po przyjeździe do Polski zaprzyjaźniła się z innymi uchodźczyniami. Trzymają się razem, bo łączy je język, wspólne przeżycia i to, że mają dzieci w podobnym wieku.

Według przeprowadzonych badań większość zamieszkujących obecnie Polskę ukraińskich uchodźców to kobiety, których połowę stanowią matki z dziećmi, najczęściej w wieku poniżej 10 lat.

Olena na razie utrzymuje się z dorywczych prac, które nie wymagają dobrej znajomości języka polskiego. Dzięki temu może mieszkać w kawalerce. Wynajmuje ją za symboliczną kwotę od zaprzyjaźnionej polskiej pary, która udzieliła jej schronienia.

Największym problemem uchodźców jest brak pracy pozwalającej na samodzielne utrzymanie się, nieznajomość języka polskiego i trudność w znalezieniu mieszkania na dłużej. Z tego typu problemami, a przynajmniej jednym z nich, zmaga się większość Ukraińców. Na szczęście to powoli się zmienia – według badań połowa obecnie zamieszkujących Polskę Ukraińców już pracuje, a co dziesiąty podjął studia.

Ponieważ Olena nie zna dobrze języka polskiego, każdą wolną chwilę poświęca na naukę. Wie, że dzięki temu będzie mogła znaleźć lepiej płatną pracę.

Badania pokazały, że tylko połowa ukraińskich uchodźców posługuje się językiem polskim, a jedna trzecia z nich dość dobrze lub biegle w języku polskim mówi, czyta i go rozumie.

Olena stara się ułożyć swoje życie na nowo i normalnie funkcjonować, np. założyła konto w polskim banku, dzięki czemu wszystkie płatności i przelewy wykonuje bezgotówkowo.

Według badań aż trzy czwarte uchodźców korzysta z usług polskich banków, z czego aż 83% jest zadowolona ze swojego polskiego banku, a niezadowolonych jest zaledwie 8%. Pod względem zaufania, nowoczesności, zaawansowania cyfrowego czy bezpieczeństwa aż trzy czwarte uchodźców ocenia polskie i ukraińskie banki podobnie.

Olena łapie każde zlecenie, zajmuje się dziećmi i szuka nowej pracy. Choć na początku chciała jak najszybciej wrócić do Ukrainy, teraz zaczyna się wahać. Tu posłała swoje dzieci do żłobka i szkoły, tu buduje swoje życie zawodowe i coraz lepiej funkcjonuje w nowym środowisku. Może tu zostanie na dłużej?

Według badań czterech na dziesięciu Ukraińców planuje wrócić do ojczyzny, ale niemal tyle samo wiąże przyszłość na dłużej (14%) lub krócej z Polską. Jak potoczą się ich losy? Czas pokaże.

 

Więcej o badaniu IRCenter dla BNP Paribas na stronie banku: https://media.bnpparibas.pl/pr/780392/badanie-banku-bnp-paribas-ukraincy-dobrze-sie-adaptuja-i-chetnie-korzystaja-z-uslug-polskich-bankow