ZASKAKUJĄCE DANE O ŚWIATOPOGLĄDZIE POLAKÓW.

Zbadaliśmy, jak Polacy postrzegają różne zjawiska kryzysowe.

Dziś kolejny obszar i zaskakujące dane na temat światopoglądu.

Polacy niemal powszechnie wspierają oczekiwania osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Polacy raczej nie chcą ograniczania spożywania mięsa czy zużycia paliw kopalnych.

Polacy są otwarci na związki partnerskie.

Większość Polaków nie widzi zagrożenia dla kościoła czy zagrożenia ze strony osób LGBT dla porządku społecznego.  

Polacy nie odrzucają dyskusji o prawach zwierząt.

  • Niemal cztery piąte Polaków (78%) sądzi, że osoby z niesprawnościami i ich opiekunowie powinny być bardziej wspierane z budżetu. Postulaty te częściej popierają kobiety, osoby z wyższym wykształceniem i mieszkańcy największych miast oraz osoby o poglądach lewicowych.
  • Ponad połowa Polaków (56%) sądzi, że nakładanie ograniczeń na spożycie mięsa czy ograniczanie zużycia węgla, to działanie na szkodę Polski. Częściej sądzą tak mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym, nie interesujące się polityką i religijne, nieufne wobec innych oraz osoby o poglądach prawicowych.
  • Połowa Polaków (49%) uważa, że w Polsce powinny być wprowadzone związki partnerskie, bez względu na płeć partnerów. Zdecydowanie przeciwne związkom jest co szósty Polak (18%), częściej mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach lewicowych.
  • Co czwarty Polak (27%) uważa, że środowiska LGBT+ są zagrożeniem dla porządku społecznego, przy czym zdecydowanie tak sądzi jedynie 15%. Częściej tak sądzą mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach prawicowych.
  • Co czwarty Polak (26%) uważa, że kościół katolicki jest niesłusznie atakowany, przy czym zdecydowanie tak sądzi jedynie 13%. Częściej tak sądzą mężczyźni, osoby starsze, z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne, osoby zainteresowane polityką oraz osoby o poglądach prawicowych.
  • Polacy odrzucają pogląd, że mówienie o prawach zwierząt to absurd. Sądzi tak jedynie 16% Polaków. Częściej taki pogląd wyrażają mężczyźni, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańcy wsi i osoby religijne oraz osoby o poglądach prawicowych.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Janusz Sielicki

janusz.sielicki@ircenter.com

mobile +48 502 196 061

********.

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001, w wieku 18 lat i więcej w dniach 1-3 kwietnia 2023 na licencjonowanym panelu badawczym.

Podsumowanie wyników także w formie infografiki.

 

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email