ŚWIADOMOŚĆ ROSNĄCYCH PROBLEMÓW PSYCHICZNYCH WŚRÓD POLAKÓW.

Zbadaliśmy, jak Polacy postrzegają różne zjawiska kryzysowe.

Drugim obszarem, który prezentujemy kryzys psychiczny.

Polacy mają powszechną świadomość rosnących problemów psychicznych, przede wszystkim wśród młodzieży, ale także wśród dorosłych.

Zdecydowana większość Polek i Polaków jest przerażona liczbą samobójstw wśród młodych ludzi.

Problemem postrzeganym przez ponad połowę Polek i Polaków jest samotność.

Młodzi Polacy częściej sądzą, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji, co pokazuje, że dostrzegają ten problem w swoim życiu osobistym lub najbliższym otoczeniu.

Kobiety są częściej zaniepokojone niż mężczyźni każdym z badanych aspektów.

  • Czterech na pięciu Polaków (80%) uważa, że młodzi ludzie są coraz częściej uzależnieni od gier komputerowych, przy czym niemal połowa (45%) uważa tak zdecydowanie.
  • Trzy czwarte Polaków (75%) jest przerażonych liczbą samobójstw wśród młodych ludzi.
  • Trzy czwarte Polaków (74%) jest przerażonych chorobami psychicznymi dotykającymi młodych ludzi.
  • Niemal trzy czwarte Polaków (72%) sądzi, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji.
  • Niemal trzy czwarte Polaków (71%) sądzi, że coraz więcej ludzi jest uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu.
  • Ponad połowa Polaków (55%) sądzi, że problemem naszych czasów jest samotność.

Młodsi badani zdecydowanie częściej sądzą, że wiele ludzi jest o krok od depresji, podczas gdy najstarsi częściej sądzą, że młodzi są coraz częściej uzależnieni od gier komputerowych.

W obszarze kryzysu psychicznego znacznie częściej niż pozostałe grupy zaniepokojone są osoby mieszkające w miejscowościach powyżej 100 tys. osób, osoby przynależące do grup dyskryminowanych, osoby niezadowolone ze swojego życia, nieufne w stosunku do innych i mające poczucie bycia wykorzystywanymi oraz uważające siebie za osoby nie- religijne i nie deklarujące przynależności do konkretnej religii czy wyznania.

Osoby o poglądach lewicowych częściej są przerażone liczbą samobójstw ludzi młodych, chorobami psychicznymi ludzi młodych oraz uważają, że coraz więcej ludzi jest o krok od depresji.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu

Janusz Sielicki

janusz.sielicki@ircenter.com

mobile +48 502 196 061

********.

Badanie zrealizowane przez agencję IRCenter na próbie reprezentatywnej Polaków n=1001, w wieku 18 lat i więcej w dniach 1-3 kwietnia 2023 na licencjonowanym panelu badawczym.

Podsumowanie wyników także w formie infografiki.

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email